BGEN

Смазочни продукти

Shell Lubricants


Масла за хладилни компресори

ИмеТехническо описаниеОпаковкиpdf
Shell Refrigeration Oil S2 FR-A 46Смазочно масло за хладилни компресори
Shell Refrigeration Oil S2 FR-A е компресорно масло с ниска смесимост при контакт с амоняк, използван като охлаждащ агент в хладилни компресори. Комбинацията от специално рафинирани парафинови базови масла и селектирани добавки свеждат до минимум образуването на отложения в системата и удължава експлоатационния й период.
Previous Name:Shell Clavus Oil S
20 литра
209 литра
Shell Refrigeration Oil S2 FR-A 68Смазочно масло за хладилни компресори
Shell Refrigeration Oil S2 FR-A е компресорно масло с ниска смесимост при контакт с амоняк, използван като охлаждащ агент в хладилни компресори. Комбинацията от специално рафинирани парафинови базови масла и селектирани добавки свеждат до минимум образуването на отложения в системата и удължава експлоатационния й период.
Previous Name:Shell Clavus Oil S
20 литра
209 литра
Shell Refrigeration Oil S2 FR-A 68Смазочно масло за хладилни компресори
Shell Refrigeration Oil S2 FR-A е компресорно масло с ниска смесимост при контакт с амоняк, използван като охлаждащ агент в хладилни компресори. Комбинацията от специално рафинирани парафинови базови масла и селектирани добавки свеждат до минимум образуването на отложения в системата и удължава експлоатационния й период.
Previous Name:Shell Clavus Oil S
20 литра
209 литра
Shell Refrigeration Oil S4 FR-F 32Усъвършенствано синтетично смазочно масло за хладилни компресори
Shell Refrigeration oil S4 FR-F е полиолестерно синтетично хладилно масло, предназначено зa използване с хладилни агенти R134a и HFC.
Previous Name:Shell Clavus R
20 литра
209 литра
Shell Refrigeration Oil S4 FR-F 46Усъвършенствано синтетично смазочно масло за хладилни компресори
Shell Refrigeration oil S4 FR-F е полиолестерно синтетично хладилно масло, предназначено зa използване с хладилни агенти R134a и HFC.
Previous Name:Shell Clavus R
20 литра
209 литра
Shell Refrigeration Oil S4 FR-F 68Усъвършенствано синтетично смазочно масло за хладилни компресори
Shell Refrigeration oil S4 FR-F е полиолестерно синтетично хладилно масло, предназначено зa използване с хладилни агенти R134a и HFC.
Previous Name:Shell Clavus R
20 литра
209 литра
Shell Refrigeration Oil S4 FR-F 100Усъвършенствано синтетично смазочно масло за хладилни компресори
Shell Refrigeration oil S4 FR-F е полиолестерно синтетично хладилно масло, предназначено зa използване с хладилни агенти R134a и HFC.
Previous Name:Shell Clavus R
20 литра
209 литра
Shell Refrigeration Oil S4 FR-V 46Усъвършенствано синтетично смазочно масло за хладилни компресори
Shell Refrigeration oil FR-V е синтетично хладилно масло на база алкилбензенови въглеводороди. С него се постига универсално решение спрямо изискванията към качеството за масло от повечето хладилни компресори и е съвместимо с всички стандартни хладилни агенти, с изключение на тези на основа HFC.
Previous Name:Shell Clavus Oil AB
20 литра
209 литра
Shell Refrigeration Oil S4 FR-V 68Усъвършенствано синтетично смазочно масло за хладилни компресори
Shell Refrigeration oil FR-V е синтетично хладилно масло на база алкилбензенови въглеводороди. С него се постига универсално решение спрямо изискванията към качеството за масло от повечето хладилни компресори и е съвместимо с всички стандартни хладилни агенти, с изключение на тези на основа HFC.
Previous Name:Shell Clavus Oil AB
20 литра
209 литра
Shell Refrigeration Oil S4 FR-V 100Усъвършенствано синтетично смазочно масло за хладилни компресори
Shell Refrigeration oil FR-V е синтетично хладилно масло на база алкилбензенови въглеводороди. С него се постига универсално решение спрямо изискванията към качеството за масло от повечето хладилни компресори и е съвместимо с всички стандартни хладилни агенти, с изключение на тези на основа HFC.
Previous Name:Shell Clavus Oil AB
20 литра
209 литра