BGEN

Смазочни продукти

Shell Lubricants


Специални продукти

ИмеТехническо описаниеОпаковкиpdf
Shell Air Tool S2 A 100Масло за пробивни и пневматични инструменти
Shell Air Tool S2 A удовлетворяват специалните изисквания за смазване на всички видове пневматични инструменти с ударно действие, включително тези, които са подложени на най-тежки условия на работа. Те са разработени на базата на дълбоко рафинирани минерални масла и подбрани добавки, придаващи устойчивост на смазочния филм и осигуряващи ефективно смазване на пневматичните механизми за ударно пробиване.
Previous Name: Shell Torcula 100
209 литра
Shell Sirius 15W-40Oil for high speed marine diesel engines
Shell Sirius 15W-40 is a high performance, multifunctional diesel engine lubricant
designed for use in all modern high speed (> 1200rpm) diesel engines, burning
distillate fuels with a sulphur content of up to 1%wt.
209 литра
Shell Sirius X 40Super High Performance Diesel Engine Oil
Shell Sirius X is a top quality lubricant, of the Super High Performance Diesel Engine Oil (SHPDO) class. It is designed for the highest output, high-speed diesel engines, burning distillate fuel and is formulated to give better
engine protection and longer drain intervals than normal diesel engine oils. Shell Sirius X is especially suitable for the high power/
weight units used in fast vessels and compact generator sets.
209 литра
Shell Gadinia 40Shell Gadinia are premium quality diesel engine lubricants, specially designed for the
most severe service main propulsion and auxiliary marine trunk piston engines burning
distillate fuels having sulphur content up to 1%. They also perform satisfactorily in
smaller high speed engine units in fishing fleets which normally operate under arduous
conditions, often with small sump capacity.
209 литра
Shell Diala S3 ZX-I DriedПървокласно инхибирано електро-изолационно масло Shell Diala S3 ZX-I Dried е от най-висок клас инхибирано електро-изолационно масло, произведeно от
специално очистена изходна суровина с изключително ниско съдържание на сяра. Характеризира се с много висока окислителна стабилност, много добра диелектрична якост и отлични нискотемпературни свойства. Shell Diala S3 ZX-I се предлага в изсушен вид, за да се постигнат още по-високи стойности на
пробивно напрежение, спрямо заложените изисквания в индустриалните стандарти.
Shell Diala S3 ZX-I Dried покрива настоящите и нововъведени индустриални стандарти за корозионна агресивност спрямо мед.
Previous Name: Shell Diala DX Dried
209 литра
Shell Diala S4 ZX-IПървокласно инхибирано електро-изолационно масло Shell Diala S4 ZX-I е новото електроизолационно масло на Shell, предназначено да отговори на
предизвикателството на най-новите силови трансформатори. Масло за дълъг експлоата-ционен период с нула съдържание на сяра.
Shell Diala S4 ZX-I се произвежда от базови масла по "GTL" технология с нула сярно съдържание. Тези базови масла са с близка консистенция и много добри антиокисли-
телни свойства. Базовата суровина е
достъпна на глобално ниво и не съдържа PCB, DBDS и пасиватори. Shell Diala S4 ZX-I отговаря на утвърдените и ново-
въведените критерии за корозия на мед.
209 литра
Shell Melina S 30Multi-purpose marine diesel engine oil
Shell Melina S Oil is a premium performance 5 TBN lubricant based on a blend of highly refined high viscosity index mineral oils and a carefully balanced additive system.
It is one of a family of low speed diesel engine lubricants designed to provide the highest levels of machinery protection in today's highly rated marine engines.
209 литра
Shell Mysella Oil LA 40Premium quality stationary gas engine oil
Shell Mysella Oil LA is a premium quality oil blended for use in highly-rated, spark-
ignition engines which require a 'low ash' oil. It satisfies the new generation of
stationary gas engines designed to meet the emerging legislation limiting emissions
of NOx, and those which employ the latest 'lean' or'clean' burn technology.
209 литра
Shell Mysella S5 N 40Нископепелно масло за стационарни газови двигатели с дълъг срок на експлоатация
Shell Mysella S5 N e първокласно масло, предназначено за 4-тактови високо-оборотни двигатели с искрово запалване, за които се изисква използване на ниско пепелни масла. Shell Mysella S5 N е предназначено за новите поколения стационарни газови двигатели, разработени да отговорят на все по- строгите изисквания на екологичното законодателство за ограничаване на емисиите от азотни окиси и използването на технология "обеднено и чисто" горене.
Shell Mysella S5 N е специално разра- ботено да обезпечи удължен интервал на смазване в тези двигатели, при който срокът на смяна се явява ограничаващ оперативен фактор.
Previous Name:Shell Mysella XL
209 литра
Shell Calibration Fluid V Oil 1404Applications
• Diesel Pumps and Injectors
Shell Calibration Fluid S.9365 is a diesel injector pump test, calibration and run-out fluid for diesel pumps and injectors.
Specification and Approvals
ISO 4113 Meets
SAE J967D Meets
CAV specification 7-10-106
Bosch VS 15665 OL
Mercedes-Benz Sheet 133
20 литра
Доставка по специална заявка