BGEN

Смазочни продукти

Shell Lubricants


Автокозметика Shell

ИмеТехническо описаниеОпаковкиpdf
Антифриз Shell концентратShell Antifreeze Concentrate е икономичен охладител в концентриран вид, осигуряващ защита от измръзване и корозия. Легиран с неорганични добавки и не съдържащ нитрити, амини и фосфати.

Приложение
Водоохлаждащи системи за двигатели с вътрешно горене.
1 литър
5 литра
20 литра
209 литра
1000 литра
Антифриз GlycoCool G48 концентрат209 литра
Антифриз Shell Premium Long LifeShell Products Premium Antifreeze 774 D-F притежава характеристики, идентични с GlycoShell
Longlife и GlycoCool Premium Antifreeze G30 Longlife и може да се използва навсякъде, където
досега са се употребявал. Продуктите са напилно съвместими и могат да се смесват при всички
условия, като се гарантира запазване и защита на охладителната система на най-високо ниво.
1 литър
4 литра
Антифриз GlycoCool LongLife G3020 литра
209 литра
Шел Дизел Депресатор - Добавка за дизел при минусови температуриПредпазва от зараждане, уедряване и изкристализиране на парафиновите
въглеводороди в дизеловото гориво при ниски температури и по този начин
предпазва от запушване на горивния филтър.
ВНИМАНИЕ: Не разтваря вече образувалите се кристали . Препоръчва се да
се добави преди падане на температурите.
ДОЗИРОВКА: Зависи от състава на дизеловото гориво. Препоръчваната доза е
1 л./1000 л. Дизелово гориво или 500 мл./500 л. Дизелово гориво. При тази
дозировка 1/1000 л, граничната температура на филтруемост и замръзване се
понижава между 7 - 9 оС. При температури по-ниски от – 15 оС дозата трябва да се
удвои.
0,5 литра
200 литра