BGEN

Смазочни продукти

Shell Lubricants


Хидравлични течности

ИмеТехническо описаниеОпаковкиpdf
Shell Tellus S2 M 22Shell Tellus S2 M е хидравлично масло с високи експлоатационни характеристики. Произвежда се по уникална патентована технология на Shell, която осигурява изключителна защита и производителност в
повечето промишлени и мобилни инсталации. Висока му устойчивост срещу термични и механични натоварвания предотвратява образуването на отложения, които могат да намалят ефективността на
хидравличната система.
Swedish Standard SS 15 54 34 AM (ISO VG 32)
ISO 11158 HM type
AFNOR NF-E 48-603
ASTM D6158-05 (HM fluids)
DIN 51524-2 HLP type
Cincinnati P-68 (ISO 32)
Cincinnati P-70 (ISO 46)
Cincinnati P-69 (ISO 68)
Denison HF-0, HF-1, HF-2
Eaton (Vickers) M-2950 S, I-286 S
20л
209л
Shell Tellus S2 M 32Индустриална хидравлична течност

Swedish Standard SS 15 54 34 AM (ISO VG 32)
ISO 11158 HM type
AFNOR NF-E 48-603
ASTM D6158-05 (HM fluids)
DIN 51524-2 HLP type
Cincinnati P-68 (ISO 32)
Cincinnati P-70 (ISO 46)
Cincinnati P-69 (ISO 68)
Denison HF-0, HF-1, HF-2
Eaton (Vickers) M-2950 S, I-286 S
20
209
Shell Tellus S2 M 46Индустриална хидравлична течност

Swedish Standard SS 15 54 34 AM (ISO VG 32)
ISO 11158 HM type
AFNOR NF-E 48-603
ASTM D6158-05 (HM fluids)
DIN 51524-2 HLP type
Cincinnati P-68 (ISO 32)
Cincinnati P-70 (ISO 46)
Cincinnati P-69 (ISO 68)
Denison HF-0, HF-1, HF-2
Eaton (Vickers) M-2950 S, I-286 S
20
209
Shell Tellus S2 M 68Индустриална хидравлична течност

Swedish Standard SS 15 54 34 AM (ISO VG 32)
ISO 11158 HM type
AFNOR NF-E 48-603
ASTM D6158-05 (HM fluids)
DIN 51524-2 HLP type
Cincinnati P-68 (ISO 32)
Cincinnati P-70 (ISO 46)
Cincinnati P-69 (ISO 68)
Denison HF-0, HF-1, HF-2
Eaton (Vickers) M-2950 S, I-286 S
20
209
Shell Tellus S2 M 100Индустриална хидравлична течност

Swedish Standard SS 15 54 34 AM (ISO VG 32)
ISO 11158 HM type
AFNOR NF-E 48-603
ASTM D6158-05 (HM fluids)
DIN 51524-2 HLP type
Cincinnati P-68 (ISO 32)
Cincinnati P-70 (ISO 46)
Cincinnati P-69 (ISO 68)
Denison HF-0, HF-1, HF-2
Eaton (Vickers) M-2950 S, I-286 S
20
209
Shell Tellus S2 V 15Хидравлични масла за индустрията с широк температурен обхват на приложение.
Shell Tellus S2 V е високоефективна хидравлична течност, в която се използва патентована от Shell
технология за отличен контрол на вискозитета в широк температурен интервал и подлагане на много
тежки механични натоварвания. Осигуряват превъзходна защита и работа в мобилните и индустриални
хидравлични системи в широк диапазон от работни и околни температури.
20 литра
209 литра
Shell Tellus S2 V 32Хидравлични масла за индустрията с широк температурен обхват на приложение.

Swedish Standard SS 15 54 34 AM
ISO 11158 HV
AFNOR NF-E 48-603
ASTM 6158-05 HV
DIN 51524 Част 3 HVLP
GB 111181-1-94 HV
Denison Hydraulics (HF-0, HF-1, HF-2)
Cincinnati Machine P-68 (ISO 32), P-70 (ISO 46), P-69
(ISO 68)
Eaton Vickers (Брошура 694)
20 литра
209 литра
Shell Tellus S2 V 46Хидравлични масла за индустрията с широк температурен обхват на приложение.

Swedish Standard SS 15 54 34 AM
ISO 11158 HV
AFNOR NF-E 48-603
ASTM 6158-05 HV
DIN 51524 Част 3 HVLP
GB 111181-1-94 HV
Denison Hydraulics (HF-0, HF-1, HF-2)
Cincinnati Machine P-68 (ISO 32), P-70 (ISO 46), P-69
(ISO 68)
Eaton Vickers (Брошура 694)
20 литра
209 литра
Shell Tellus S2 V 68Хидравлични масла за индустрията с широк температурен обхват на приложение.

Swedish Standard SS 15 54 34 AM
ISO 11158 HV
AFNOR NF-E 48-603
ASTM 6158-05 HV
DIN 51524 Част 3 HVLP
GB 111181-1-94 HV
Denison Hydraulics (HF-0, HF-1, HF-2)
Cincinnati Machine P-68 (ISO 32), P-70 (ISO 46), P-69
(ISO 68)
Eaton Vickers (Брошура 694)
20 литра
209 литра
Shell Tellus S2 V 100Хидравлични масла за индустрията с широк температурен обхват на приложение.

Swedish Standard SS 15 54 34 AM
ISO 11158 HV
AFNOR NF-E 48-603
ASTM 6158-05 HV
DIN 51524 Част 3 HVLP
GB 111181-1-94 HV
Denison Hydraulics (HF-0, HF-1, HF-2)
Cincinnati Machine P-68 (ISO 32), P-70 (ISO 46), P-69
(ISO 68)
Eaton Vickers (Брошура 694)
20 литра
209 литра
Shell Tellus S2 VA 46Хидравлично масло с миещи свойства и широк температурен обхват на приложение.

Предишно наименование Shell Tellus TD

Shell Tellus S2 VA е индустриална хидравлична течност с миещи свойства, предназначен за използване в
системи, за които се изискват масла с емулгиращи свойства. С използването на цинк-съдържащи
противоизносни добавки се постига надеждна работа и защита в строителни и мобилни системи ,
работещи в широк температурен интервал, има риск от попадане на вода и е важно системата да се
поддържа чиста, без присъствието на твърди частици.
209 литра
Shell Tellus S3 M 32Висок клас хидравлични масла без съдържание на цинк
Shell Tellus S3 M са разработени на базата на усъвършенствана технология без съдържание на цинк.
Притежават изключителни качества за работа в тежконатоварени хидравлични системи. Високата им
стабилност срещу термични и механични натоварвания поддържа системата чиста срещу образуване на
отложения и запазва нейната ефективност.
209 литра
Shell Tellus S3 M 46Висок клас хидравлични масла без съдържание на цинк

Спецификации, одобрения и препоръки
Denison Hydraulics (HF-0, HF-1 and HF-2)
Eaton Vickers (Брошура 694)
MAG (Cincinnati Machine) P-68 (ISO 32), P-70 (ISO 46), P-
69 (ISO 68)
ISO 11158 HM
DIN 51524-2 HLP
ASTM 6158 (HM минерални масла)
SS 15 54 34 M
209 литра
Shell Tellus S3 M 68Висок клас хидравлични масла без съдържание на цинк

Спецификации, одобрения и препоръки
Denison Hydraulics (HF-0, HF-1 and HF-2)
Eaton Vickers (Брошура 694)
MAG (Cincinnati Machine) P-68 (ISO 32), P-70 (ISO 46), P-
69 (ISO 68)
ISO 11158 HM
DIN 51524-2 HLP
ASTM 6158 (HM минерални масла)
SS 15 54 34 M
209 литра
Shell Tellus S2 MA 46Industrial Detergent Hydraulic Fluid
Shell Tellus S2 MA fluids are high performance detergent based hydraulic fluids for use where emusifiable fluids are
preferred. Using proven ashless anti-wear technology they provide reliable performance in applications where
contamination by aqueous fluids, such as cutting fluids, or where cleanliness or control of solid contaminants is
important.

Previous Name:Shell Tellus DO
209 литра
Shell Tellus S3 V 46Premium Zinc-Free Industrial Hydraulic Fluid for very wide temperature range
Shell Tellus S3 V hydraulic fluids are high performance lubricants that use exclusive ashless technology, coupled with
highly shear stable viscosity modifiers. They give excellent viscosity control and protection under severe mechanical,
thermal and chemical stresses across a wide range of temperatures. They provide outstanding protection and
performance in most mobile equipment and other applications subjected to a wide range of ambient or operating
temperatures.
Previous Name:Shell Tellus STX
209 литра