BGEN

Смазочни продукти

Shell Lubricants


Масла за паралели на металорежещи машини

ИмеТехническо описаниеОпаковкиpdf
Shell Tonna S3 M 32Mасла с високи експлоатационни характеристики за направляващи на металорежещи машини
Shell Tonna S3 са предназначени за смазване на плъзгащи паралели и направляващи на металорежещи
машини. Shell Tonna S3 съдържат добавки, които повишават тяхната лепливост и протиовизносни характеристики, като по този начин предпазват от неравномерно (скокообразно) движение. Препоръчват
се за прецизни металорежещи машини и бавно движещи се паралели, както и в машини, които имат комбинирана система за смазване.
Previous Name:Shell Tonna S
20 литра
209 литра
Shell Tonna S3 M 68Mасла с високи експлоатационни характеристики за направляващи на металорежещи машини
Shell Tonna S3 са предназначени за смазване на плъзгащи паралели и направляващи на металорежещи
машини. Shell Tonna S3 съдържат добавки, които повишават тяхната лепливост и протиовизносни характеристики, като по този начин предпазват от неравномерно (скокообразно) движение. Препоръчват
се за прецизни металорежещи машини и бавно движещи се паралели, както и в машини, които имат комбинирана система за смазване.
Previous Name:Shell Tonna S
20 литра
209 литра
Shell Tonna S3 M 220Mасла с високи експлоатационни характеристики за направляващи на металорежещи машини
Shell Tonna S3 са предназначени за смазване на плъзгащи паралели и направляващи на металорежещи
машини. Shell Tonna S3 съдържат добавки, които повишават тяхната лепливост и протиовизносни характеристики, като по този начин предпазват от неравномерно (скокообразно) движение. Препоръчват
се за прецизни металорежещи машини и бавно движещи се паралели, както и в машини, които имат комбинирана система за смазване.
Previous Name:Shell Tonna S
20 литра
209 литра
Shell Tonna S2 M 68Mасла за направляващи на металорежещи машини
Shell Tonna S2 M са предназначени за смазване на плъзгащи паралели на металорежещи машини, маси и подаващи механизми. Shell Tonna S2 съдържат добавки, които повишават тяхната лепливост и протиовизносни характеристики, като по този начин предпазват от неравномерно (скокообразно) движение. Особенно подходящо в случаи, когато съществува възможност от досег със смазочно- охлаждащи течности.
Previous Name: Shell Tonna T
20 литра
209 литра
Shell Tonna S2 M 220Mасла за направляващи на металорежещи машини
Shell Tonna S2 M са предназначени за смазване на плъзгащи паралели на металорежещи машини, маси и подаващи механизми. Shell Tonna S2 съдържат добавки, които повишават тяхната лепливост и протиовизносни характеристики, като по този начин предпазват от неравномерно (скокообразно) движение. Особенно подходящо в случаи, когато съществува възможност от досег със смазочно-
охлаждащи течности.
Previous Name:Shell Tonna T
20 литра
209 литра